Museum


Utställningen i huset är omfattande och bred, allt i syfte att bevara och visa på den svenska dykningens historia.

Mlitär, sport och arbetsdykningen visas i de olika utrymmen som vi disponerar.

 

Ta en videotour i huset och kom sedan på ett ”live”-besök
Dyktankhuset på Djurgården, Stockholm