Bli medlem


Varför ska just du bli medlem:

För att Du är intresserad av havet, dykning i alla dess former och vill lära dig mer om forna tiders dykeri. Du vill också hjälpa till att bevara och sprida kunskap kring svenskt dykerihistoria men även dokumentera nutiden och bevara detta för framtiden.

Detta erbjuder vi dig som medlem i Svensk Dykerihistorisk Förening:
  • Du får träffa och utbyta erfarenhet med olika kategorier dykare då medlemmarna i föreningen representerar alla typer av dykare, sportdykare, militärdykare, anläggnings- och forskningsdykare.
  •  Du får möjlighet att prova på att dyka och att hjälpa till med att
    renovera äldre dykutrustningar.
  • Du får aktivt hjälpa till med att bevara ett kulturarv som betytt mycket för många enskilda personer, företag och inte minst för samhället i stort.
  • Du får vår digitala medlemstidning Signallinan två gånger om året. Vi håller dig uppdaterade om föreningens löpande verksamhet och komman evenemang när du prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev.
  • Ditt medlemskort ger dig möjlighet att utnyttja föreningens erbjudanden och rabatter alltifrån vår Web Shop, inbjudan till sociala VIP-arrangemang, spännande föreläsningar och till större nationella och internationella evenemang med koppling till dykning.
Bli medlem nu:

Anmäl Dig till kassören genom att sätta in årsavgiften 250:-

PG 4400251-7, Svensk Dykerihistorisk Förening.

Glöm inte ange namn, adress, telefonnummer och mailadress på inbetalningskortet.